Conversation Between LorD_VayZ and nyoongen7

6 Visitor Messages

  1. Bagi cendol dong om
    thx
  2. thank you thankyou bro
  3. udah tuh bos +80 mayan hahahaha
  4. mau tembak dimana brow? link
  5. bales cendolnya bro
    sudah aku cendol tuhbales di mana aja
Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6