Conversation Between lee_hawk and Dinta

4 Visitor Messages

  1. iyaa pagii abis maen soalnyaa.
  2. ohh si kascvharof
    wkwkw
    gile messeage gw pagi amad
    wkwkw
  3. ihh suka forever the sickest kids jg ? haha school boy humor tau ga ?
  4. olaaaaaaaa gwe kascvharof nih hahaha
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4