Conversation Between th[e]_l[a]st and Sakurazuka

2 Visitor Messages

  1. bang bisa minta tolong bales cendol???
  2. bales cendol ya gw tembak dr id 1 nya
    (salah tembak jadi 2x)
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2