Conversation Between Siahaan_ and ce1ng

4 Visitor Messages

  1. kaing...kaing.. sogok silite wkwkkwkw dota buyar buyar... wkwokwkwko


  2. u ngapain off mbah ?
  3. maen gk ni mbah *** mesom..malah afk
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4