Conversation Between Ct- and $_$

2 Visitor Messages

  1. barcen yuk
  2. kak mau barcen?

    Klo cendol lagi ngangur tembak Disini

    Ntar aku masukin list dan ku balas sesuai antrian

    Trims
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2