Selamat Hari Kenaikan Isa Almasih bagi IDWS Mania yang memperingatinya ya!

Semoga kasih-Nya selalu menyertai kita semua.