Selaraskan langkah bersama dengan semangat terus melaju untuk Indonesia maju.
Selamat 78 tahun negeri tercinta, Republik Indonesia!